Úradná tabuľa ÚJD SR

2636-2024

č. konania: 2636-2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 24.05.2024

dátum aktualizácie: 05.06.2024

Prílohy:

2636-2024_SpravneKonanie_2636-2024_Zverejňovanie informácií o SpK_2636-2024 akt.00.pdf
2636-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2636-2024.pdf

Aktualizácia: 05.06.2024