Úradná tabuľa ÚJD SR

2611-2024

č. konania: 2611-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 22.05.2024

dátum aktualizácie: 19.06.2024

Prílohy:

2611-2024_SpravneKonanie_2611-2024_Formulár UJD SR 2611-2024_akt. 01 zo dňa 19.06.2024.pdf
2611-2024_R 287_2024.pdf
2611-2024_Žiadosť_anonymizovaná.002.pdf

Aktualizácia: 19.06.2024