Úradná tabuľa ÚJD SR

2559-2024

č. konania: 2559-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.05.2024

dátum aktualizácie: 07.06.2024

Prílohy:

2559-2024_SpravneKonanie_2559-2024_Formulár o zverejnení SpK 2559.pdf
2559-2024_Rozhodnutie_242_2024 o prerušení SpK 2090 - právoplatné anonym.pdf
2559-2024_Anonym SE_00801_006599_2024_Ga.pdf

Aktualizácia: 07.06.2024