Úradná tabuľa ÚJD SR

2545-2024

č. konania: 2545-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 20.05.2024

dátum aktualizácie: 23.05.2024

Prílohy:

2545-2024_SpravneKonanie_2545-2024_Formulár o zverejnení SpK_12 04 2024.pdf
2545-2024_img-523122231_a.pdf

Aktualizácia: 23.05.2024