Úradná tabuľa ÚJD SR

248-2024

č. konania: 248-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.12.2016

dátum aktualizácie: 17.02.2023

Prílohy:

248-2024_SpravneKonanie_248-2024_Zverejňovanie informácií 3MO34_rev06.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024