Úradná tabuľa ÚJD SR

2395-2023

č. konania: 2395-2023

č. rozhodnutia: 228/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 31.05.2023

dátum ukončenia konania: 04.08.2023

dátum aktualizácie: 16.08.2023

Prílohy:

2395-2023_SpravneKonanie_2395-2023_Zv. inf. - Spis č. 2395-2023_rev. 03 z 16.8.2023.pdf
2395-2023_SE_00082_006489_2023 UJD 29.05.2023 – anonymizov..pdf
2395-2023_Rozhodnutie_228_2023_Rozhodnutie_228_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023