Úradná tabuľa ÚJD SR

2314-2024

č. konania: 2314-2024

č. rozhodnutia: 206/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.04.2024

dátum aktualizácie: 09.05.2024

Prílohy:

2314-2024_SpravneKonanie_2314-2024_Formulár o zverejnení SpK_2314-2024 rev.01.pdf
2314-2024_L3575_2024_oznámenie o začatí SpK 2314_2024 anonym.pdf
2314-2024_Rozhodnutie_206_2024_R 206-2024_ScRa-anonym.pdf

Aktualizácia: 09.05.2024