Úradná tabuľa ÚJD SR

2090-2024

č. konania: 2090-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.03.2024

dátum aktualizácie: 11.04.2024

Prílohy:

2090-2024_SpravneKonanie_2090-2024_Formulár o zverejnení SpK 2090.pdf
2090-2024_Rozhodnutie_138_2024 o prerušení SpK 2090 - právoplatné ananoym.pdf
2090-2024_Anonym SE_00618_0040007_2024_PJ.pdf

Aktualizácia: 11.04.2024