Úradná tabuľa ÚJD SR

2054-2024

č. konania: 2054-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.03.2024

dátum aktualizácie: 11.04.2024

Prílohy:

2054-2024_SpravneKonanie_2054-2024_(3) Formulár o zverejnení SpK 2054-2024_rev.01.pdf
2054-2024_Rozhodnutie 137_2024 o PRERUŠENÍ SpK 2054-2024_pečiatky_ANONYM.pdf
2054-2024_(1) SE_00614_003995_2024_Ga_ANONYM.pdf

Aktualizácia: 11.04.2024