Úradná tabuľa ÚJD SR

1985-2024

č. konania: 1985-2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 14.03.2024

dátum aktualizácie: 15.03.2024

Prílohy:

1985-2024_SpravneKonanie_1985-2024_FoZ SpK0_00_1985_2024_EBO.pdf
1985-2024_Oznámenie o začatí správneho konania 2433-2024 rev0 .pdf

Aktualizácia: 15.03.2024