Úradná tabuľa ÚJD SR

1927-2024

č. konania: 1927-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 05.03.2024

dátum aktualizácie: 03.04.2024

Prílohy:

1927-2024_SpravneKonanie_1927-2024_(3) Formulár o zverejnení SpK 1927-2024_rev.01.pdf
1927-2024_Rozhodnutie 121_2024 o prerušení SpK 1927-2024_pečať_ANONYM.pdf
1927-2024_(1) SE_00540_003255_2024_Ga__ANONYM.pdf

Aktualizácia: 03.04.2024