Úradná tabuľa ÚJD SR

1829-2022

č. konania: 1829-2022

č. rozhodnutia: 159/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 30.03.2022

dátum ukončenia konania: 18.06.2022

dátum aktualizácie: 04.07.2022

Prílohy:

1829-2022_SpravneKonanie_1829-2022_Formulár o zverejnení Spk_v1 Júl.pdf
1829-2022_21726808.pdf
1829-2022_Rozhodnutie_159_2022_R_159_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023