Úradná tabuľa ÚJD SR

1822-2024

č. konania: 1822-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.02.2024

dátum aktualizácie: 18.03.2024

Prílohy:

1822-2024_SpravneKonanie_1822-2024_Zv. inf. - Spis č. UJD SR 1822-2024_rev. 02 z 18.3.2024.pdf
1822-2024_R111_2024 - anonymizov.pdf
1822-2024_SE_00466_002662_2024_Ga_anonymizov.pdf

Aktualizácia: 18.03.2024