Úradná tabuľa ÚJD SR

1756-2024

č. konania: 1756-2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 16.02.2024

dátum aktualizácie: 22.02.2024

Prílohy:

1756-2024_SpravneKonanie_1756-2024_Zverejňovanie informácií o SpK_1756-2024 rev.00 zo dňa 22.02.2024.pdf
1756-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK_1756-2024.pdf

Aktualizácia: 22.02.2024