Úradná tabuľa ÚJD SR

1636-2024

č. konania: 1636-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 06.02.2024

dátum aktualizácie: 21.02.2024

Prílohy:

1636-2024_SpravneKonanie_1636-2024_Formulár SpK 1636-2024_rev01.pdf
1636-2024_žiadosť SpK 1636-2024 - anonymizovaná.pdf
1636-2024_R 98-2024 ScRa prerušenie SpK 1636-2024.pdf

Aktualizácia: 21.02.2024