Úradná tabuľa ÚJD SR

1614-2024

č. konania: 1614-2024

č. rozhodnutia: 185/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 02.02.2024

dátum ukončenia konania: 09.05.2024

dátum aktualizácie: 10.05.2024

Prílohy:

1614-2024_SpravneKonanie_1614-2024_Formulár o zverejnení SpK_Rev 04 10_05 2024.pdf
1614-2024_AN SE_00367_004933_2024_Ga.002.pdf
1614-2024_AN SE_00367_004933_2024_Ga.pdf
1614-2024_Rozhodnutie_136_2024.pdf
1614-2024_An. SE_00367_001674_2024_Ga.pdf
1614-2024_Rozhodnutie_185_2024_Rozhodnutie_185_2024.pdf

Aktualizácia: 10.05.2024