Úradná tabuľa ÚJD SR

1312-2024

č. konania: 1312-2024

č. rozhodnutia: 16/2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 14.12.2023

dátum ukončenia konania: 02.02.2024

dátum aktualizácie: 07.02.2024

Prílohy:

1312-2024_SpravneKonanie_1312-2024_FoZ SpK0_02_1312_2024_JAVYS.pdf
1312-2024_Ziadost_SpK_1312_2024_JAVYS.PDF
1312-2024_Rozhodnutie_16_2024_R_16_2024.pdf

Aktualizácia: 07.02.2024