Úradná tabuľa ÚJD SR

1306-2024

č. konania: 1306-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 13.12.2023

dátum aktualizácie: 19.01.2024

Prílohy:

1306-2024_SpravneKonanie_1306-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 1306-2024 (pôvodne 4055-2023)_Zverejnenie SpK_rev.02.pdf
1306-2024_sken_Rz. Preruš. 35_2024.pdf
1306-2024_List__anonymizovana.pdf

Aktualizácia: 19.01.2024