Úradná tabuľa ÚJD SR

1273-2024

č. konania: 1273-2024

č. rozhodnutia: 100/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 04.12.2023

dátum ukončenia konania: 25.03.2024

dátum aktualizácie: 02.04.2024

Prílohy:

1273-2024_SpravneKonanie_1273-2024_Formulár UJD SR 1273-2024_akt. 03 zo dňa 02.04.2024.pdf
1273-2024_SE_00082_015040_2023_Žiadosť o schválenie plánu nakladania s VHP 8-SP_1002 anonym.pdf
1273-2024_Rozhodnutie_100_2024_R100_2024_anonymizované.pdf

Aktualizácia: 02.04.2024