Úradná tabuľa ÚJD SR

1170-2024

č. konania: 1170-2024

č. rozhodnutia: 122/2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 06.11.2023

dátum ukončenia konania: 18.04.2024

dátum aktualizácie: 22.04.2024

Prílohy:

1170-2024_SpravneKonanie_1170-2024_v04_22.04.2024_Ukončenie SpK 1170-2024 (ex 3751_2023).pdf
1170-2024_Záznam 2388_2024_Ukončenie SpK 1170_2024 (ex 3751_2023).pdf
1170-2024_anonym. žiadosť JAVYS, a. s._ev.č.9114_2023_spis 3751_2023.002.pdf
1170-2024_Rozhodnutie_122_2024_Podklady_VV_2388_2024.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.04.2024