Úradná tabuľa ÚJD SR

1100-2024

č. konania: 1100-2024

č. rozhodnutia: 343/2023

účastník konania: VÚ 1606 Nováky

dátum začiatku konania: 13.10.2023

dátum ukončenia konania: 21.11.2023

dátum aktualizácie: 11.12.2023

Prílohy:

1100-2024_SpravneKonanie_1100-2024_3566-2023_Spravne_konanie_3566-2023_FoZ_SpK rev.02.pdf
1100-2024_3566-2023_Žiadosť.pdf
1100-2024_Rozhodnutie_343_2023_R_343_2023_MO SR VÚ 1606.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024