Úradná tabuľa ÚJD SR

1088-2022

č. konania: 1088-2022

č. rozhodnutia: 17/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 17.12.2021

dátum ukončenia konania: 05.02.2022

dátum aktualizácie: 09.02.2022

Prílohy:

1088-2022_SpravneKonanie_1088-2022_Zverejňovanie ukončenia SpK č. UJD SR 1088-2022_3963-2021rev02.pdf
1088-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_042838_PJ.pdf
1088-2022_Rozhodnutie_17_2022_R017_2022_UhMa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023