Úradná tabuľa ÚJD SR

1085-2024

č. konania: 1085-2024

č. rozhodnutia: 411/2023

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 10.10.2023

dátum ukončenia konania: 29.12.2023

dátum aktualizácie: 09.01.2024

Prílohy:

1085-2024_SpravneKonanie_1085-2024_FoZ SpK0_02_1085_2024_(3510_2023)_DMS.pdf
1085-2024_Žiadosť_SpK_3510_2023_DMS.pdf
1085-2024_Rozhodnutie_411_2023_411_2023.pdf

Aktualizácia: 09.01.2024