Úradná tabuľa ÚJD SR

1084-2024

č. konania: 1084-2024

č. rozhodnutia: 379/2023

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 10.10.2023

dátum ukončenia konania: 15.12.2023

dátum aktualizácie: 09.01.2024

Prílohy:

1084-2024_SpravneKonanie_1084-2024_FoZ SpK0_02_1084_2024_(3509_2023)_DMS.pdf
1084-2024_Žiadosť_SpK_3509_2023_DMS.pdf
1084-2024_Rozhodnutie_379_2023_R č. 379_2023 ČJP.pdf

Aktualizácia: 09.01.2024