Úradná tabuľa ÚJD SR

1024-2024

č. konania: 1024-2024

č. rozhodnutia: 410/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 07.09.2023

dátum ukončenia konania: 29.12.2023

dátum aktualizácie: 09.01.2024

Prílohy:

1024-2024_SpravneKonanie_1024-2024_FoZ SpK0_02_1024_2024_(3250_2023)_JAVYS.pdf
1024-2024_Žiadosť_ SpK0_00_3250_2023_JAVYS.pdf
1024-2024_Rozhodnutie_410_2023_410_2023.pdf

Aktualizácia: 09.01.2024