Úradná tabuľa ÚJD SR

1008-2023

č. konania: 1008-2023

č. rozhodnutia: 360/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.12.2022

dátum ukončenia konania: 18.01.2023

dátum aktualizácie: 18.01.2023

Prílohy:

1008-2023_SpravneKonanie_1008-2023_SPK 1008-2023 formulár 03.pdf
1008-2023_SPK 4012-2022 ziadost AN.pdf
1008-2023_Rozhodnutie_360_2022_Rozhodnutie 360_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023