Úradná tabuľa ÚJD SR

87/2023

č. rozhodnutia: 87/2023

č. správneho konania: 1071-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 10.03.2023

dátum právoplatnosti: 30.03.2023

Prílohy:

1071-2023_Rozhodnutie_87_2023_87.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023