Úradná tabuľa ÚJD SR

424/2023

č. rozhodnutia: 424/2023

č. správneho konania: 3117-2023

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 14.12.2023

dátum právoplatnosti: 02.01.2024

Prílohy:

3117-2023_Rozhodnutie_424_2023_Rozhodnutie_424_2023.002.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024