Úradná tabuľa ÚJD SR

343/2023

č. rozhodnutia: 343/2023

č. správneho konania: 1100-2024

žiadateľ: VÚ 1606 Nováky

dátum vydania: 26.10.2023

dátum právoplatnosti: 21.11.2023

Prílohy:

1100-2024_Rozhodnutie_343_2023_R_343_2023_MO SR VÚ 1606.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024