Úradná tabuľa ÚJD SR

343/2023

č. rozhodnutia: 343/2023

č. správneho konania: 3566-2023

žiadateľ: VÚ 1606 Nováky

dátum vydania: 26.10.2023

Prílohy:

3566-2023_Rozhodnutie_343_2023_R_343_2023_MO SR VÚ 1606.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023