Úradná tabuľa ÚJD SR

290/2022

č. rozhodnutia: 290/2022

č. správneho konania: 2772-2022

žiadateľ: SE

dátum vydania: 04.11.2022

dátum právoplatnosti: 05.12.2022

Prílohy:

2772-2022_Rozhodnutie_290_2022_Podklady_VV_8284_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023