Úradná tabuľa ÚJD SR

254/2022 P

č. rozhodnutia: 254/2022 P

č. správneho konania: 2760-2022

žiadateľ: SE

dátum vydania: 14.09.2022

dátum právoplatnosti: 19.09.2022

Prílohy:

2760-2022_Rozhodnutie_254_2022 P_Druhostupňove rozhodnutie pokuta_254_2022_P_14_09_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023