Správy o udalosti

Aktualizácia 15.03.2024 07:03:39
Názov elektrárne EMO_1
Prvá upozorňujúca správa Vyhlásený núdzový stav v okolí jadrového zariadenia
Čas vzniku udalosti 06.03.2024 09:35:00
Stupeň udalosti 2 - NS na území JZ
Čas vyhlásenia stupňa 30.05.2024 06:19:25
Popis udalosti Dňa 6.3.2024 došlo k udalosti na JZ MO1. Zapracovali všetky bezpečnostné systémy. Na území JZ bol vyhlásený núdzový stav. Pracujú všetky havarijné systémy. Reaktor bol odstavený a štiepna reťazová reakcia bola ukončená 8:28 miestneho času. Nedošlo k únikom rádioaktivity. Bloky 2 a 3 sú v prevádzke. Nepredpokladá sa poškodenie paliva.1. blok je bez napájania el. energiou a bez vody. Pracuje sa na odstránení závad. O 10.53 bol vyhlásený núdzový stav v okolí JZ.
Doplňujúce informácie Havarijnú stránku UJD SR budeme priebežne aktualizovať.
Informácie o počasí v lokalite
Čas merania 06.03.2024
Rýchlosť vetra (m/s) 3.4
Smer vetra (°) 124
Zrážky (mm) 1.5
Teplota (°C) 11.4
Kategória stability počasia D