Prihlasovanie na medzinárodné akcie

Návod na prihlásenie sa na zahraničnú akciu

  • zo zoznamu medzinárodných akcií si vyberte akciu, o ktorú máte záujem
  • skontrolujte si, či ide o akciu, na ktorú potrebujete nomináciu ÚJD SR
  • na príslušnú akciu sa môžete prihlásiť elektronicky (elektronická prihláška musí byť potvrdená oficiálnym nominačným listom)
  • nominačný list podpísaný vaším nadriadeným spolu s nominačným formulárom (ak je v popise akcie) zašlite na adresu Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27, P.O. Box 24, 820 07 Bratislava
Pokiaľ ide o akciu, kde nie je potrebná nominácia ÚJD SR, spojte sa priamo s usporiadateľom. Tieto akcie zaraďujeme len pre informáciu.
08.07.2024 12.07.2024 Workshop on Planning and Implementing Construction of Underground Research Facilities and Deep Geological Repositories Beishan, China 23.04.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
03.06.2024 07.06.2024 Interregional Workshop on Advances in Design of Generation-IV Small and Medium Sized or Modular Reactors (SMRs), Beijing and Ningde, China 22.02.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
15.04.2024 19.04.2024 Regional Coordination Meeting (RER1024) Warsaw, Poland 09.02.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
06.05.2024 17.05.2024 International Training Course on Essential Elements of Nuclear Security for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control Lemont, Illinois, United States of America 16.02.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
15.04.2024 19.04.2024 International Workshop on Management of the Response to a Nuclear Security Event at Nuclear Facilities Beijing, China 12.02.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
04.11.2024 08.11.2024 Interregional Workshop on Safety, Security and Safeguards by Design in Small Modular Reactors Oak Ridge, TN, United States of America 15.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
06.05.2024 17.05.2024 International Training Course on Essential Elements of Nuclear Security for Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control Lemont, Illinois, USA 16.02.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
05.03.2024 06.03.2024 International Workshop “Nuclear Supply Chain: Assurance Today, Confidence Tomorrow” Paris, France 31.01.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
21.03.2024 22.03.2024 ESMIT: ”Quantitative Nuclear Medicine Imaging” Vienna, Austria 05.02.2024 Súbor-1
Súbor-2
17.09.2025 19.09.2025 Interdisciplinary research symposium on the safety of nuclear disposal practices – safeND Berlin, Germany 23.01.2024 Súbor-1

Aktualizácia: 29.02.2024