Medzinárodné Akcie

International Nuclear Law Association (INLA) Congres

Názov akcie: International Nuclear Law Association (INLA) Congres

Dátum konania od: 03.11.2024

Dátum konania do: 07.11.2024

Miesto konania: Warsaw, Poland

Poznámka: Pre informáciu. V prípade záujmu o účasť zamestnancov ÚJD SR informujte odbor medzinárodných vzťahov - jana.szelecka@ujd.gov.sk

Subjekt: International Nuclear Law Association (INLA) Congres

Prílohy:

MA-0336-2023_International Nuclear Law Association (INLA) Congress .rtf

Aktualizácia: 05.12.2023