Medzinárodné Akcie

Regional Training Course on Radiation Protection of Patients in the New Diagnostic and Radiotherapy Modalities

Názov akcie: Regional Training Course on Radiation Protection of Patients in the New Diagnostic and Radiotherapy Modalities

Dátum konania od: 09.09.2024

Dátum konania do: 13.09.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 21.06.2024

Miesto konania: Tbilisi, Georgia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional Training Course on Radiation Protection of Patients in the New Diagnostic and Radiotherapy Modalities

Prílohy:

MA-0170-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0170-2024_TN-RER9157-EVT2403387 Information Sheet (RTC, Georgia, Sep 2024).pdf
MA-0170-2024_TN-RER9157-2403387 Invitation letter.pdf

Aktualizácia: 11.06.2024