Medzinárodné Akcie

TC Regional Training Course on Advanced Dosimetry and Quality Control Tools in Diagnostic Radiology

Názov akcie: TC Regional Training Course on Advanced Dosimetry and Quality Control Tools in Diagnostic Radiology

Dátum konania od: 23.09.2024

Dátum konania do: 27.09.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 01.07.2024

Miesto konania: Liepaja, Latvia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: TC Regional Training Course on Advanced Dosimetry and Quality Control Tools in Diagnostic Radiology

Prílohy:

MA-0169-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0169-2024_Occupational Exposure History (OEH) Form.docx
MA-0169-2024_TN-RER6042-2403222 Information Sheet, (RTC, Latvia, Sep 2024).pdf
MA-0169-2024_Invitation Letter TN-RER6042-2403222.pdf

Aktualizácia: 11.06.2024