Medzinárodné Akcie

Regional Training Course on Financial and Economic Evaluation for Large Energy Projects

Názov akcie: Regional Training Course on Financial and Economic Evaluation for Large Energy Projects

Dátum konania od: 09.09.2024

Dátum konania do: 13.09.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 21.06.2024

Miesto konania: Ankara, Türkiye

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional Training Course on Financial and Economic Evaluation for Large Energy Projects

Prílohy:

MA-0167-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0167-2024_RER2018-EVT2402915-Invitation-Letter-31-05-2024.pdf
MA-0167-2024_EVT2402915-RER2018-Information Sheet-31-05-2024.pdf

Aktualizácia: 06.06.2024