Medzinárodné Akcie

Joint IAEA–French Alternative Energies and Atomic Energy Commission Technical Meeting on Neutrons for Nuclear Sciences and Applications

Názov akcie: Joint IAEA–French Alternative Energies and Atomic Energy Commission Technical Meeting on Neutrons for Nuclear Sciences and Applications

Dátum konania od: 14.10.2024

Dátum konania do: 17.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 01.07.2024

Miesto konania: Gif-sur-Yvette, France

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Joint IAEA–French Alternative Energies and Atomic Energy Commission Technical Meeting on Neutrons for Nuclear Sciences and Applications

Prílohy:

MA-0166-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0166-2024_24-02174E_Encl.pdf
MA-0166-2024_24-02174E_NV.pdf

Aktualizácia: 06.06.2024