Medzinárodné Akcie

International Training Course on Computer Security Fundamentals for Nuclear Security

Názov akcie: International Training Course on Computer Security Fundamentals for Nuclear Security

Dátum konania od: 19.08.2024

Dátum konania do: 23.08.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 21.06.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: International Training Course on Computer Security Fundamentals for Nuclear Security

Prílohy:

MA-0164-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0164-2024_24-02224E_Encl.pdf
MA-0164-2024_24-02224E_NV.pdf

Aktualizácia: 05.06.2024