Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Developing a Sustainable Nuclear Supply Chain for Near Deployment Reactors — 18th Edition of the NUCLEAREUROPE–IAEA Joint Event on Management

Názov akcie: Technical Meeting on Developing a Sustainable Nuclear Supply Chain for Near Deployment Reactors — 18th Edition of the NUCLEAREUROPE–IAEA Joint Event on Management

Dátum konania od: 10.12.2024

Dátum konania do: 12.12.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 06.09.2024

Miesto konania: Vienna, Austria or Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on Developing a Sustainable Nuclear Supply Chain for Near Deployment Reactors — 18th Edition of the NUCLEAREUROPE–IAEA Joint Event on Management

Prílohy:

MA-0163-2024_24-02193E_Encl.pdf
MA-0163-2024_24-02193E_NV.pdf

Aktualizácia: 05.06.2024