Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Safety Aspects of Long Term Operation Peer Reviews During the Early Stages of Operation

Názov akcie: Technical Meeting on Safety Aspects of Long Term Operation Peer Reviews During the Early Stages of Operation

Dátum konania od: 05.11.2024

Dátum konania do: 08.11.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 03.08.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on Safety Aspects of Long Term Operation Peer Reviews During the Early Stages of Operation

Prílohy:

MA-0162-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0162-2024_24-02194E_Encl.pdf
MA-0162-2024_24-02194E_NV.pdf

Aktualizácia: 05.06.2024