Medzinárodné Akcie

Third Training Workshop on the Safe Operation and Applications of Neutron Generators

Názov akcie: Third Training Workshop on the Safe Operation and Applications of Neutron Generators

Dátum konania od: 04.11.2024

Dátum konania do: 15.11.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 24.07.2024

Miesto konania: Seibersdorf, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Third Training Workshop on the Safe Operation and Applications of Neutron Generators

Prílohy:

MA-0161-2024_24-02180E_Encl.pdf
MA-0161-2024_24-02180E_NV.pdf

Aktualizácia: 05.06.2024