Medzinárodné Akcie

International Training Course on Establishing Arrangements and Capabilities for Emergency Preparedness and Response

Názov akcie: International Training Course on Establishing Arrangements and Capabilities for Emergency Preparedness and Response

Dátum konania od: 14.10.2024

Dátum konania do: 18.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 17.06.2024

Miesto konania: Texas, United States of America

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: International Training Course on Establishing Arrangements and Capabilities for Emergency Preparedness and Response

Prílohy:

MA-0160-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0160-2024_TN-INT2024-EVT2400547 NLO Invitation Letter.pdf
MA-0160-2024_TN-INT2024-EVT2400547 Information Sheet_Final.pdf

Aktualizácia: 05.06.2024