Medzinárodné Akcie

Interregional Training Course on Sustainability and Circularity in Decommissioning and Environmental Remediation Projects

Názov akcie: Interregional Training Course on Sustainability and Circularity in Decommissioning and Environmental Remediation Projects

Dátum konania od: 29.07.2024

Dátum konania do: 02.08.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 31.05.2024

Miesto konania: Yerevan, Armenia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Training Course on Sustainability and Circularity in Decommissioning and Environmental Remediation Projects

Prílohy:

MA-0146-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0146-2024_Invitation Letter TN-INT2020-2403323.pdf
MA-0146-2024_Information Sheet.pdf

Aktualizácia: 21.05.2024