Medzinárodné Akcie

E-learning course on diagnostic and therapeutic radioisotopes and radiopharmaceuticals application with foundational-level regulation

Názov akcie: E-learning course on diagnostic and therapeutic radioisotopes and radiopharmaceuticals application with foundational-level regulation

Dátum konania od: 02.09.2024

Dátum konania do: 13.09.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 12.07.2024

Miesto konania: E-learning_Daejeon, Republic of Korea

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: E-learning course on diagnostic and therapeutic radioisotopes and radiopharmaceuticals application with foundational-level regulation

Prílohy:

MA-0145-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0145-2024_Information Sheet EVT2403501.pdf
MA-0145-2024_Invitation Letter EVT2403501.pdf

Aktualizácia: 21.05.2024