Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Systems Engineering: Requirement Engineering and Management

Názov akcie: Technical Meeting on Systems Engineering: Requirement Engineering and Management

Dátum konania od: 30.09.2024

Dátum konania do: 03.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 24.07.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on Systems Engineering: Requirement Engineering and Management

Prílohy:

MA-0143-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0143-2024_24-01961E_Encl.pdf
MA-0143-2024_24-01961E_NV_MSs.pdf

Aktualizácia: 17.05.2024