Medzinárodné Akcie

Joint IAEA–Argonne National Laboratory Training Activity on Implementation of Dosimetry Codes of Practice for Absorbed Dose Determination in External Beams (Technical Reports Series No. 398 (Rev.1)) and Brachytherapy (Technical Reports Series No. 492)

Názov akcie: Joint IAEA–Argonne National Laboratory Training Activity on Implementation of Dosimetry Codes of Practice for Absorbed Dose Determination in External Beams (Technical Reports Series No. 398 (Rev.1)) and Brachytherapy (Technical Reports Series No. 492)

Dátum konania od: 02.12.2024

Dátum konania do: 07.12.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 31.05.2024

Miesto konania: Houston, TX, United States of America

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Joint IAEA–Argonne National Laboratory Training Activity on Implementation of Dosimetry Codes of Practice for Absorbed Dose Determination in External Beams (Technical Reports Series No. 398 (Rev.1)) and Brachytherapy (Technical Reports Series No. 492)

Prílohy:

MA-0142-2024_24-01921E_Encl.pdf
MA-0142-2024_24-01921E_NV.pdf

Aktualizácia: 17.05.2024