Medzinárodné Akcie

Czech Nuclear Society’s international conference PWR Prague 2024

Názov akcie: Czech Nuclear Society’s international conference PWR Prague 2024

Dátum konania od: 08.10.2024

Dátum konania do: 09.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 30.06.2024

Miesto konania: Prague

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Individuálne prihlasovanie v zmysle príloh.

Subjekt: Czech Nuclear Society's international conference PWR Prague 2024

Prílohy:

MA-0141-2024_PWR Prague Conference - Invitation1.pdf
MA-0141-2024_Information Sheet.pdf

Aktualizácia: 16.05.2024