Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on the Justification, Planning and Development of Small and Medium Scale Accelerator Facilities

Názov akcie: Technical Meeting on the Justification, Planning and Development of Small and Medium Scale Accelerator Facilities

Dátum konania od: 01.10.2024

Dátum konania do: 04.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 08.07.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on the Justification, Planning and Development of Small and Medium Scale Accelerator Facilities

Prílohy:

MA-0139-2024_24-01814E_Encl.pdf
MA-0139-2024_24-01814E_M_NV.pdf

Aktualizácia: 10.05.2024