Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Conceptual Site Models in the Management of Radioactively Contaminated Land

Názov akcie: Technical Meeting on Conceptual Site Models in the Management of Radioactively Contaminated Land

Dátum konania od: 19.08.2024

Dátum konania do: 23.08.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 15.07.2024

Miesto konania: Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting on Conceptual Site Models in the Management of Radioactively Contaminated Land

Prílohy:

MA-0138-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0138-2024_24-01711E_Encl.pdf
MA-0138-2024_24-01711E_NV.pdf

Aktualizácia: 10.05.2024